Struktūrinės paramos svarba bendrovei

Projekto metu buvo organizuoti įvairūs 28 bendrųjų ir specialiųjų įgūdžių seminarai. Anglų kalbos apmokyti 122 žmonės, kompiuterinio raštingumo - 130 žmonių.

Anglų kalbos įgūdžiams lavinti įsisavinta 1280 akademinių valandų, kompiuteriniam raštingumui mokyti - 800 akademinių valandų.

Visi įmonės darbuotojai, dalyvavę mokymuose, gavo jų įgytas žinias liudijančius sertifikatus.

Darbuotojai, nuolat dirbantys kompiuteriu, turėjo galimybę mokytis kompiuterinio raštingumo ir įgyti ECDL pažymėjimą, liudijantį, kad turi pakankamai žinių apie informacines technologijas ir sugeba naudotis asmeniniu kompiuteriu bei dažniausiai vartojama programine įranga. Pažymėjimas palengvina įdarbinimo bei testavimo darbe procedūras ne tik Lietuvoje, Europoje, bet ir daugelyje kitų pasaulio šalių.

Bendrųjų įgūdžių mokymai pagilino dirbančiųjų socialinius gebėjimus. Mokymuose sustiprėjo komandinio darbo įgūdžiai, pagerėjo vadovavimo komandai kokybė bei komunikacija su klientais.

Įgyti gebėjimai padės efektyviau spręsti problemas įmonėje bei prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos sąlygų.

Projekto problemos sprendimo rezultatai:

  • Įgyvendinus projektą, darbuotojai taps atsparūs socialinio-ekonominio darbo praradimo pasekmėms, įgis paklausioms darbo rinkoje specialybėms reikalingų žinių.
  • Darbuotojai, kurie struktūrinių pertvarkymų metu nepraras darbo, įgis geresnes karjeros galimybes dėl padidėjusios kompetencijos.
  • Projekte numatyti kvalifikacijos ir gebėjimų mokymai atitinka šiuo metu darbo rinkos paklausos tendencijas.
  • Bus paskatintas visaapimantis mokymas (formalusis ir neformalusis), kas įgalins projekto dalyvius pradėti visą gyvenimą trunkantį mokymo(si) procesą.
  • Projekto dėka UAB „Šiaulių vandenys" dirbantieji greičiau galės prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių, o pati bendrovė bus pranašesnė už kitas Lietuvos vandentvarkos įmones.

Laukiami projekto rezultatai:

  • Projekto rezultatai tiesiogiai skirti „Šiaulių vandenys" darbuotojams: siekiama nuosekliai ir planingai suteikti jiems papildomų žinių bei įgūdžių ir įtraukti į kvalifikacijos kėlimo procesą.
  • Darbuotojų mokymai - efektyviausia priemonė sprendžiant bendrovės valdymo, administravimo ir technologinės plėtros klausimus bei mažinant dirbantiesiems skaudžias galimas pasekmes dėl vykdomų bendrovės „Šiaulių vandenys" struktūrinių pertvarkymų.
  • Projekto metu bus sukurta ir įgyvendinta nuosekli kvalifikacijos kėlimo bei mokymo, su tarpusavyje susijusių teorinių ir praktinio mokymo elementais, įgūdžių lavinimo sistema, įgalinanti nuolatinį „Šiaulių vandenys" dirbančiųjų kvalifikacijos, profesinių žinių ir gebėjimų lygio augimą.
  • Įgyvendinus projektą išsiplės dirbančiųjų funkcijos ir atsakomybių sritis, padidės atliekamo darbo vertė, t.y. darbo našumas.


Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610