Antrieji mokymų metai

Nuo 2007-01-01 iki 2007-12-31

2007 metais buvo organizuota 11 įvairių seminarų ir mokymų ciklas iš 6 seminarų. Mokymuose iš viso dalyvavo 107 darbuotojai. Antraisiais mokymų metais apmokyti 35 nauji darbuotojai.

2007 metais buvo sudarytos skirtingo lygio trys naujos ir trys tęstinės anglų kalbos kursų grupės. Kompiuterinio raštingumo mokėsi keturios naujos grupės. Šių dalykų mokymai taip pat truko po tris mėnesius. Per šį laikotarpį įsisavinta 480 anglų kalbos ir 320 kompiuterinio raštingumo akademinių valandų.

Seminarų cikle „Klientų aptarnavimo kultūros auginimas" mokėsi 25 darbuotojai. Šių mokymų metu sukurtas ir patvirtintas UAB „Šiaulių vandenys" klientų aptarnavimo standartas.

Klientų aptarnavimo standartas - tai vidinis įstatymas, kuriame išdėstyti pagrindiniai darbo su klientais reikalavimai. Standarto paskirtis - apibrėžti bendrovės darbo efektyvumo lygmenį, kuris privalo būti vienodai suprantamas visiems klientus aptarnaujantiems darbuotojams. Į standartą įtraukti tik tokie reikalavimai, kurių vykdymas gali būti pamatuojamas.

Remdamiesi standarte aprašytais principais, bendrovės darbuotojai priima sprendimus ir standartinėse, ir nestandartinėse klientų aptarnavimo situacijose siekdami išlaikyti aukštus aptarnavimo reikalavimus, išpildyti sutartus ir įsipareigotus klientų pageidavimus bei užsitikrinti jų lojalumą.

Standartas apima reikalavimus, taikomus visiems bendrovės „Šiaulių vandenys" darbuotojams bei ypatingai reikalavimus tiems, kurie tiesiogiai bendrauja su klientais.

Siekiame, kad mūsų kasdieniai darbai atitiktų šiuos pagrindinius principus:

MŪSŲ PRIORITETAI
Klientų aptarnavimas - svarbesnis už bet kurį kitą darbą!

MŪSŲ KOMPETENCIJA
Teisingai iš pirmo karto!

MŪSŲ NUOSTATA BENDRAUJANT SU KLIENTU
Paslaugumas ir mandagumas!

MŪSŲ ĮSIPAREIGOJIMAS
Laikome, kad, mūsų patikimumas yra pažadų realumas, susitarimų bei įsipareigojimų laikymasis, siekiame, įgyvendinti visus susitarimus ir įsipareigojimus.

MŪSŲ KREDO
Pagarba klientui = jo laiko taupymas!

Bendrovės saugos ir sveikatos skyriaus mokymų klasėje įrengtos 5 kompiuterinės darbo vietos. Darbuotojų profesinio mokymo egzaminavimui įdiegta žinių testavimo programa.

Seminaras „Komandinio darbo įgūdžiai"

 

 

Seminaras „Komandinio darbo
įgūdžiai"
Seminaras „Organizacijos
strategijos projektavimas"

 

 

Seminaras „Lyderis, talentas,
charizma: autoritetas ir
galia Vakarų kultūroje"
Saugos ir sveikatos skyriaus
mokymų klasė

 

 

Projekto pasiektų rezultatų
pristatymas po pirmųjų
mokymo metų, 2007 m.


Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610