Problema

UAB „Šiaulių vandenys“, išsprendusi miesto nuotekų valymo problemą, toliau sprendė valymo proceso metu susidariusio nuotekų dumblo perdirbimo ir panaudojimo problemą.

Šiaulių mieste, plečiant nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūrą, proporcingai didėja ir nuotekų valymo metu susidarančio dumblo kiekis. Dėl didelės sunkiųjų metalų koncentracijos Šiaulių miesto nuotekų valykloje nusausintas dumblas trąšai yra netinkamas, o saugojimas dumblo aikštelėse yra tik trumpalaikis sprendimas. Dėl šios priežasties atsirado poreikis neatidėliotinai diegti modernias, našias ir aplinkai palankias dumblo tvarkymo technologijas, leidžiančias gerokai sumažinti susidarančio dumblo kiekį, o apdorotą dumblą panaudoti kaip atsinaujinantį energijos šaltinį.

Svarbiausioji nuotekų dumblo panaudojimo sritis - energijos išgavimas. Pastačius dumblo apdorojimo įrenginius, būtų perdirbamas nuotekų valymo procese susidarantis dumblas. Pūdant dumblą, būtų išgaunamos biodujos, o iš jų gaminama elektros ir šilumos energija.

Nuotekų valymo procese susidaręs perteklinis dumblas buvo tankinamas, po to sumaišomas su „žaliu“ dumblu ir sausinamas centrifugomis. Iki 83 proc. drėgnumo nusausintas dumblas buvo sandėliuojamas dumblo sandėliavimo aikštelėje Aukštrakiuose (dabar Jurgeliškių k. 5, Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Šiaulių r.), kuri buvo įrengta 2004 m., pastačius naująją nuotekų valyklą. Per metus į šią aikštelę buvo išvežama apie 15 tūkst. tonų nusausinto nuotekų dumblo.

Šalia nuotekų valyklos tyvuliuoja apie 100 ha ploto užimantys senojo dumblo baseinai. Į šias dumblo aikšteles neapdorotas dumblas (nesausintas ir netankintas) iš senųjų nuotekų valymo įrenginių Pakruojo g. buvo pumpuojamas nuo 1979 m. iki 2004 m. Iš viso aikštelėse sukaupta per 2,2 mln. tonų nuotekų dumblo, t.y. užpildyta apie 80 proc. viso ploto. Deja, šis projektas neišspręs senojo dumblo baseinų problemos, kuriuos taip pat būtina sutvarkyti, rekultivuoti.

Nuotekų valymo procese susidaręs perteklinis dumblas buvo tankinamas, po to sumaišomas su „žaliu“ dumblu ir sausinamas centrifugomis Šalia nuotekų valyklos tyvuliuoja apie 100 ha ploto užimantys senojo dumblo baseinai

Dumblo tvarkymo problemą būtina spręsti, nes tai įpareigoja ir Europos Sąjungos direktyvų reikalavimai nuotekų tvarkymo srityje. 2006 m. bendrovei SWECO BKG kartu su LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra atlikus esamą dumblo susidarymo ir tvarkymo situacijos studiją šalies miestuose ir gyvenvietėse, paaiškėjo, kad po metų sandėliavimo aikštelėse didžiausias nuotekų dumblo perteklius bus Šiauliuose ir Vilniuje. Šiauliuose dumblo susidarymo didėjimą sąlygos įgyvendinami vandentvarkos infrastruktūros plėtros projektai Šiaulių mieste ir Šiaulių rajono Ginkūnų gyvenvietėje. Numatyta, kad iki 2011 metų prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos bus prijungti Medelyno, Kalniuko, Pabalių individualių gyvenamųjų namų rajonai, Tilžės, Verdulių, Kanapių, Girulių, gatvių kvartalas, Ginkūnų gyvenvietės gyvenamųjų namų gatvės. Atsižvelgiant į šias priežastis, Šiauliai buvo išskirti kaip prioritetinis objektas ir pateko į I Investicinio dumblo tvarkymo programos paketo etapą, kuris įgyvendintas 2007-2010 metais.

Šiaulių dumblo apdorojimo įrenginiuose sukurti pajėgumai Šiaulių miesto nuotekų valykloje bei aplinkiniuose rajonuose esančiose valyklose (Joniškio, Baisogalos, Šeduvos, Kuršėnų, Linkuvos, Pakruojo ir Radviliškio) susidarančiam dumblui tvarkyti. Dėka projekto įgyvendinimo sumažės neigiamas dumblo taršos poveikis šių regionų paviršiniams bei požeminiams vandenims, gruntui, dirvožemiui ir gyventojams.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610