Naujienos

Aukso medalis už įdiegtą Energijos naudojimo vadybos sistemą

Gruodžio 11 d. tradiciniame Lietuvos pramonininkų organizuojamame konkurse „Lietuvos metų gaminys 2015“ aukso medaliu įvertinta UAB „Šiaulių vandenys“ įdiegta Energijos naudojimo vadybos sistema, atitinkanti ISO 50001:2011 (LST EN ISO 50001:2011) standarto reikalavimus.

UAB „Šiaulių vandenys“ veikla ir teikiamos paslaugos betarpiškai susijusios su elektros, šiluminės energijos, gamtinių dujų, kuro transportui ir mechanizmams naudojimu. Bendrovė, siekdama gerinti energetinį efektyvumą, 2014 m. įdiegė energijos naudojimo vadybos sistemą, atitinkančią ISO 50001:2011 (LST EN ISO 50001:2011) standarto reikalavimus. Tai patvirtinantis sertifikatas išduotas 2015 m. rugsėjo 28 d. Sertifikavimo sritis: vandens paėmimas, gerinimas, tiekimas, nuotekų surinkimas ir valymas, geriamojo vandens ir nuotekų kokybės kontrolė, vandentiekio, nuotekų tinklų ir įrenginių projektavimas ir statyba.

Energijos naudojimo vadybos sistema buvo integruota į kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemas (atitinkančios tarptautinių LST EN ISO 9001:2008 ir LST EN ISO 14001:2005 standartų reikalavimus), kurios bendrovėje sėkmingai funkcionuoja nuo 2002 m. bei į darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą (atitinkanti standarto LST 1977:2008 reikalavimus), veikiančią nuo 2008 m.

Energijos naudojimo vadybos sistemos standarto tikslas - suteikti struktūrizuotą ir išsamų energijos išteklių optimizavimo ir šio proceso sisteminio valdymo vadovą. Šiuo pagrindu sukuriama bendra energijos taupymo integracijos schema įmonės valdymo praktikoje. ISO 50001 standartas padeda siekti šių tikslų:

  • Kuo geriau pasinaudoti įmonės turimais energijos naudojimo aktyvais;
  • Sukurti skaidrumą ir palengvinti komunikaciją energijos resursų naudojimo vadybos klausimais;
  • Skatinti geriausias energijos naudojimo vadybos praktikas;
  • Palaikyti gebėjimą vertinti ir nustatyti pirmenybę diegiant naujas energiją taupančias technologijas;
  • Garantuoti racionalaus energijos naudojimo schemos skatinimą visoje tiekimo grandinėje;
  • Skatinti energijos naudojimo vadybos tobulinimą, siekiant realizuoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo projektus.

Energijos naudojimo vadybos sistema yra apibrėžta ENVS vadove. Taikymo sritis: ENVS vadovas nustato bendrovės ENVS, kurios tikslas yra įgalinti bendrovę laikytis sisteminio požiūrio siekiant nuolatinio energinio efektyvumo gerinimo, sukūrimo, įgyvendinimo, priežiūros ir pagerinimo, reikalavimus.

Aukso medalį UAB „Šiaulių vandenys“ generaliniam direktoriui Jonui Matkevičiui (viduryje) įteikė Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis
« Atgal


Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610