Vartotojų tyrimas (2011 m.)

Dauguma vartotojų vandens tiekimą vertina kaip savaime suprantamą kasdienį dalyką, be kurio neįsivaizduoja savo buities. Tačiau tik nedaugelis vartotojų galėtų įvardyti tokių teikiamų paslaugų sudėtingumą. Todėl dažnai visuomenėje formuojasi klaidinga nuomonė, kad vandentvarkos įmonė nesirūpina savo paslaugų kokybe, neinvestuoja į ją, neatnaujina vamzdynų ir pan.

UAB „Šiaulių vandenys“, siekdama išsiaiškinti, kaip įmonės teikiamų paslaugų kokybę suvokia vartotojai bei pagrindines nepasitenkinimo sritis, atliko vartotojų tyrimą. Siekiant atlikti kokybišką ir objektyvų tyrimą, pasirinktas kiekybinis tyrimas. Duomenims rinkti buvo parengtos anketos su atvirais ir uždarais klausimais. Apklausa buvo vykdoma internetu ir tiesiogiai bendraujant su tyrimo dalyviais. Tyrimas truko nuo 2011 m. sausio 15 d. iki 2011 m. balandžio 1 d. Apklausti 2257 UAB „Šiaulių vandenys“ vartotojai, t.y. 4,52 % visų klientų.

Demografiniai tyrimo dalyvių duomenys

Šalto geriamojo vandens kokybė, vandentiekio privalumai, apskaitos prietaisų būklė

Vandens tiekimo sutrikimų šalinimo ir aptarnavimo kokybė

Papildomų paslaugų kokybė

Atsiskaitymo už paslaugas galimybių pasirinkimas

Aptarnaujančio personalo darbo kokybė

Vandens paslaugų kainos kilimo priežastys vartotojų požiūriu

Vartotojų informavimas

Teigiamo įvaizdžio veiksniai vartotojų požiūriu

Vartotojų pasiūlymai ir pastabos įmonei

Gauti vartotojų tyrimo rezultatai patvirtina, kad bendrovė „Šiaulių vandenys“ turi kur tobulėti, siekdama patenkinti vartotojų lūkesčius.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610