Vartotojų apklausos

UAB „Šiaulių vandenys“ - pirmoji vandens tiekimo įmonė Lietuvoje 1997 m. įsteigusi ryšių su visuomene specialisto etatą. Pagrindinis darbo tikslas - informacijos vartotojams teikimas bei grįžtamojo ryšio užtikrinimas. Įsteigti tokio specialisto etatą rekomendavo Pasaulio Bankas (pradėjus įgyvendinti Šiaulių aplinkos apsaugos projektą), kuris atliko didelį parengiamąjį darbą, skyrė lėšų ir konsultantų (Nyderlandų firmą "Nethconsult"), padėjusių įgyvendinti pirmąjį ryšių su visuomene projektą.

Klientų apklausos - efektyvi UAB "Šiaulių vandenys" ryšių su visuomene darbo priemonė, padedanti išsiaiškinti klientų nuomonę apie įmonės teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę bei sužinoti jų lūkesčius. Gauti rezultatai padeda tobulinti bendrovės darbą.

UAB "Šiaulių vandenys" yra atlikusi šias abonentų ir vartotojų apklausas:

Abonentų ir vartotojų apklausa (2018 m.)

Abonentų ir vartotojų apklausa (2017 m.)

Abonentų ir vartotojų apklausa (2016 m.)

Vartotojų apklausa (2015 m.)

Vartotojų apklausa (2014 m.)

Vartotojų apklausa (2013 m.)

Vartotojų apklausa (2012 m.)

Vartotojų tyrimas (2011 m.)

Vartotojų tyrimas (2007 m.)

Vartotojų elgsenos tyrimas (2002 m.)

Į bendrijas nesusijungusių daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų apklausa (1998 m.)

Vartotojų informuotumo ir suvokimo lygio tyrimas (1997 m.)

Apklausų metu gautus duomenis mes sisteminame, analizuojame ir apibendriname. Iš gautų išvadų sprendžiame apie vartotojų nuomonės pokytį.

Bendrovės Klientų aptarnavimo tarnyboje (Vytauto g. 103) prie informacijos stendo rasite Kliento anketą, kurioje pateikėme keletą klausimų apie bendrovės teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybę. Pareikškite raštu savo nuomonę, pasiūlymus, nusiskundimus ir užpildytą anketą įmeskite į apklausos dėžutę. Jūsų atsiliepimus išnagrinėsime ir įvertinsime tolimesniame mūsų darbe. Jei pageidaujate, į Jums rūpimus klausimus atsakysime asmeniškai, todėl užrašykite savo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610