Vandens paslaugų kainos

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

Paslauga / klientai Kaina Eur*
be PVM su PVM
1. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams**, kuriems vanduo apskaitomas bute, iš to skaičiaus: 2,00 Eur/m3 2,42 Eur/m3
1.1 geriamojo vandens tiekimas 0,88 Eur/m3 1,06 Eur/m3
1.2. nuotekų tvarkymas 1,12 Eur/m3 1,36 Eur/m3
2. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name, iš to skaičiaus: 2,00 Eur/m3 2,42 Eur/m3
2.1. geriamojo vandens tiekimas 0,88 Eur/m3 1,06 Eur/m3
2.2. nuotekų tvarkymas 1,12 Eur/m3 1,36 Eur/m3
3. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas abonentams***, iš to skaičiaus: 2,09 Eur/m3 2,53 Eur/m3
3.1. geriamojo vandens tiekimas 0,97 Eur/m3 1,17 Eur/m3
3.2. nuotekų tvarkymas 1,12 Eur/m3 1,36 Eur/m3
4. Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade, iš to skaičiaus: 1,99 Eur/m3 2,41 Eur/m3
4.1. geriamojo vandens tiekimas 0,87 Eur/m3 1,05 Eur/m3
4.2. nuotekų tvarkymas 1,12 Eur/m3 1,36 Eur/m3
5. Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute:    
5.1. kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui, butui per mėnesį 0,90 Eur 1,09 Eur
5.2. kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo, butui per mėnesį 0,64 Eur 0,77 Eur
6. Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade, namui per mėnesį 3,45 Eur 4,17 Eur
7. Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade:    
7.1. kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui, apskaitos prietaisui per mėnesį 0,95 Eur 1,15 Eur
7.2. kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo, apskaitos prietaisui per mėnesį 0,65 Eur 0,79 Eur
8. Vidutinė pardavimo kaina abonentams (kaina diferencijuojama pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus), apskaitos prietaisui per mėnesį 1,86 Eur 2,25 Eur
15 mm 0,90 Eur 1,09 Eur
20 mm 0,95 Eur 1,15 Eur
25 mm 1,21 Eur 1,46 Eur
32 mm 2,08 Eur 2,52 Eur
40 mm 3,47 Eur 4,20 Eur
50 mm 5,20 Eur 6,29 Eur
65 mm 8,67 Eur 10,49 Eur
80 mm 13,87 Eur 16,78 Eur
100 mm 20,81 Eur 25,18 Eur
150 mm 52,03 Eur 62,96 Eur
9. Nuotekų surinkimas mobiliosiomis transporto priemonėmis 4,01 Eur/m3 4,85 Eur/m3
10. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą 0,041 Eur/m3 0,050 Eur/m3
11. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą 0,014 Eur/m3 0,017 Eur/m3
12. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą 0,009 Eur/m3 0,011 Eur/m3
13. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą 0,006 Eur/m3 0,007 Eur/m3

* nuo 2015 m. sausio 1 d. taikomos kainos eurais yra patvirtintos 2014 m. rugpjūčio 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-238 bei Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-213

** vartotojai - gyventojai

*** abonentai - įmonės, organizacijos

 

Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kaina abonentams

Paslauga Kaina Eur*
be PVM su PVM
Paviršinių nuotekų tvarkymas 0,22 Eur/m3 0,27 Eur/m3

* kaina yra patvirtinta 2014 m. rugpjūčio 28 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-237 "Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2001 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 241 "Dėl lietaus nuotekų tarifo patvirtinimo" pakeitimo"Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610