Sutarčių su įmonėmis sudarymo tvarka

Sudarant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ar paviršinių (lietaus) nuotekų nuvedimo sutartis su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, pateikiami šie dokumentai:

 • prašymas sudaryti sutartį, kuriame nurodoma:
  - įmonės pavadinimas,
  - objekto, kuriam bus teikiamos paslaugos adresas, veiklos rūšis,
  - įmonės kodas,
  - PVM mokėtojo kodas,
  - atsiskaitomosios sąskaitos numeris,
  - bankas, banko kodas,
  - telefonas, faksas, el. pašto adresas,
  - sąskaitų ir kitos korespondencijos siuntimo adresas,
  - įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašas ir įmonės antspaudas,
  - nuotekas teršiančių medžiagų koncentracijos (jei vanduo naudojamas gamybos poreikiams).
 • įmonės registravimo pažymėjimo kopija;
 • patalpų nuosavybę įrodantis dokumentas;
 • įmonei priklausančios teritorijos ploto dokumento kopija (paviršinių (lietaus) nuotekų nuvedimo sutarčiai);
 • jei patalpos iki šios sutarties sudarymo priklausė kitam savininkui - patalpų perdavimo akto kopija, kurioje nurodomi vandens skaitiklių rodmenys patalpų perėmimo metu.

Daugiau informacijos teikiama tel. (8 41) 592 262.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610