Susiję teisės aktai

Lietuvos Respublikos įstatymai

1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas;

3. Lietuvos Respublikos mokesčių už aplinkos teršimą įstatymas;

4. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 88;

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89;

3. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31d. nutarimu Nr. 126;

4. Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127;

5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 832.

6. Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 88.

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai

1. Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236;

2. Informacijos apie geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą tiekimo abonentams tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. D1-594;

3. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636;

4. Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-639;

5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629;

6. Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 172.

 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymai

1. Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523.

 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimai

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92;

2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-218;

3. Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-217;

4. Nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. O3-788;

5. Laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. O3-95.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos teisės aktus galima rasti čia.

 

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimai

1. Šiaulių m. savivaldybės valdybos 2000-10-17 sprendimas Nr. 553 „Dėl tiesioginio atsiskaitymo su daugiabučių namų butų savininkais arba pagrindiniais nuomininkais už vandenį ir nuotekas“.

2. Šiaulių m. savivaldybės valdybos 2002-01-15 sprendimas Nr. 10 „Dėl Šiaulių miesto valdybos 1998 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. 47 „Dėl šalto vandens apskaitos daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose“ dalinio pakeitimo“.

3. 2017 m. liepos 27 d. sprendimas Nr. T-290 „Dėl Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano pakeitimo patvirtinimo ir pripažinimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi“.

4. 2013 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. T-241 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainų nustatymo“ ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013-10-31 sprendimas Nr. T-230 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo Šiaulių rajono gyventojams kainų patvirtinimo“.

5. 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. T-238 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-241 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainų nustatymo“ pakeitimo bei Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Nr. T-213 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-230 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo Šiaulių rajono gyventojams kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

6. 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. T-237 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2001 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 241 „Dėl lietaus nuotekų tarifo patvirtinimo“ pakeitimo.

7. 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. T-250 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“.

8. 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimas Nr. T-356 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo“.

9. 2017 m. liepos 27 d. sprendimas Nr. T-290 "Dėl Šiaulių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano pakeitimo patvirtinimo ir pripažinimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi".

Galimybė patekti į Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainę www.siauliai.lt (dokumentų tekstai).

 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimai

1. 2013 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. T-230 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo Šiaulių rajono gyventojams kainų patvirtinimo“.

2. 2014 m. rugsėjo 18 d. sprendimas Nr. T-213 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T-230 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo Šiaulių rajono gyventojams kainų patvirtinimo“ pakeitimo.

Galimybė patekti į Šiaulių rajono savivaldybės interneto svetainę www.siauliuraj.lt (dokumentų tekstai).Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610