Prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų tvarka gyventojams

Norint prisijungti prie Šiaulių miesto vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklų, o taip pat, kai reikia iškelti iš esamų trasų tinklus, jei jie trukdo statyti (rekonstruoti) planuojamą statinį, reikia:

Kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Gamybinį-techninį skyrių (Vytauto g. 103, kab. 109; tel. (8 41) 592 273 arba el. paštu office@siauliuvandenys.lt) ir pateikti prašymą-paraišką gauti prisijungimo sąlygas. Statytojas turi pateikti dokumentus, nurodytus prašymo - paraiškos formoje.

Gavus prisijungimo sąlygas, kreiptis į projektuotoją, kuris paruoštų projektą pagal prisijungimo sąlygų reikalavimus (jei pagal statybos teisės aktus privalomi).

Turint statybą leidžiantį dokumentą ir projektą (jei pagal statybos teisės aktus privalomi), gauti leidimą žemės kasimo darbams (reikiamos informacijos galima rasti http://www.siauliai.lt/lit/Zemes-kasinejimo-darbai/586/1).

Prieš vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir paviršinių nuotekų tvarkymo sutarties sudarymą, būsimasis klientas UAB „Šiaulių vandenys“ Gamybiniam-techniniam skyriui (Vytauto g. 103, kab. 109; tel. (8 41) 592 273) turi pateikti (atsižvelgiant į tai, kokią sutartį planuojama sudaryti):

 • projektą, statybą leidžiančio dokumento kopiją;
 • 1 egzempliorių kontrolinės geodezinės nuotraukos (popierinę ir skaitmeninėje laikmenoje);
 • vandens kokybės pažymą (kopija) (tik pageidaujant klientui);
 • paslėptų darbų aktą (-us) (kopija);
 • hidraulinio bandymo aktą (kopija);
 • pažymą, kad vandentiekio ir/arba nuotekų ir paviršinių nuotekų tinklai įrengti tvarkingai (kopija) (išduoda UAB „Šiaulių vandenys“ Vandenruošos ir tinklų departamentas, tel.: (8 41) 524 442; 8 615 24 222);
 • jei yra priešgaisrinis hidrantas, tai priešgaisrinių hidrantų išbandymo aktą, išduotą Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos;
 • pažymą apie atliktą televizinę diagnostiką buitinių ir paviršinių nuotekų tinklams;
 • sertifikatus vamzdžiams, sklendėms ir kt.

Bendrovės nustatyta tvarka gyventojai, norintys prisijungti prie vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklų, gali kreiptis į bendrovę užpildę šį prašymą. Daugiau informacijos prisijungimo klausimais suteiks Gamybinis - techninis skyrius tel. (8 41) 592 273.

Gyventojai, kuriems jau yra įrengti vandentiekio ir/arba nuotekų tinklai iki sklypo ribos, turi galimybę klotis vamzdynus sklypo ribose ir gali tvarkytis dokumentus, kurie reikalingi, norint naudotis vandens tiekimo ir/arba nuotekų šalinimo paslaugomis.
Būsimasis klientas UAB „Šiaulių vandenys“ Gamybiniam - techniniam skyriui (Vytauto g. 103, Šiauliai, 109 kab., tel.: (8 41) 592 273; 8 615 02 885) turi pateikti šiuos dokumentus:

 • projektą, statybą leidžiančio dokumento kopiją (jei pagal statybos teisės aktus privalomas);
 • 1 egzempliorių kontrolinės geodezinės nuotraukos (popierinę ir skaitmeninėje laikmenoje);
 • vandens kokybės pažymą (kopija) (tik pageidaujant klientui);
 • paslėptų darbų aktą (-us) ir/arba pažymą, kad vandentiekio ir/arba nuotekų tinklai įrengti tvarkingai (kopija) (išduoda UAB „Šiaulių vandenys“ Vandenruošos ir tinklų departamentas, tel.: (8 41) 524 442; 8 615 24 222).

Pateikus nurodytus dokumentus, būsimasis klientas turi kreiptis į UAB „Šiaulių vandenys“ Klientų aptarnavimo tarnybą (Vytauto g. 103, tel.: (8 41) 592 262; 8 615 02 984, 8 615 02 985) ir sudaryti geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo sutartį.

Geriamojo vandens apskaitos prietaisą UAB "Šiaulių vandenys" išduos nemokamai.

Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad galima sudaryti ir laikinąją vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo sutartį, kol bus tvarkomi aukščiau nurodyti dokumentai, reikalingi nuolatinei sutarčiai sudaryti.

Sudarius paslaugų teikimo sutartį, UAB „Šiaulių vandenys“ atidarys įvadinę vandentiekio sklendę ir/ar nuims aklę nuo nuotekų išvado.

Sudarant geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo sutartį, klientas (fizinis asmuo) pateikia:

 • prašymą sutarčiai sudaryti;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu (asmens tapatybės kortelė ar pasas).

Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad už vartotojams priklausančių vandentiekio įvaduose esančio geriamojo vandens saugą ir kokybę atsako patys vartotojai. Todėl prieš pradedant vartoti geriamąjį vandenį, UAB „Šiaulių vandenys“ rekomenduoja pasitikrinti vandens kokybę įvade, atliekant geriamojo vandens laboratorinius tyrimus. Tokius tyrimus gali atlikti UAB „Šiaulių vandenys“ Vandens tyrimų laboratorija (Birutės g. 39A (III a.), tel.: (8 41) 596 593; 8 682 24 292) ar bet kuri kita laboratorija, teikianti tokias paslaugas.

Daugiau informacijos sutarčių sudarymo klausimais suteiks Klientų aptarnavimo tarnyba tel. (8 41) 592 262.Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610