Veikliojo dumblo reaktoriai

Po mechaninio valymo nuotekos paduodamos į biologinį valymą. Biologinis valymo metodas remiasi mikroorganizmų gebėjimu skaidyti organines medžiagas. Biologinis valymas vyksta dviejuose veikliojo dumblo reaktoriuose ir keturiuose antriniuose nusodintuvuose.

Veikliojo dumblo reaktoriai - tai rezervuarai išilginėmis pertvaromis suskirstyti į sekcijas, kuriomis lėtai teka aeruojamos nuotekos ir veiklusis dumblas. Juose nuotekos valomos veikliojo dumblo pagalba. Veiklųjį dumblą sudaro suspenduoti koloidiniai medžiagų dribsniai, kuriuose yra gyvųjų mikroorganizmų, daugiausia bakterijų. Veikliojo dumblo dribsniai sugeria, mikroorganizmai skaido ir kaip maistą naudoją nuotekų teršalus - organinius teršalus netgi naftą. Dideli oro siurbliai pučia orą ir maišo vandenį, tai trukdo dumblui nusėsti ant dugno ir mikroorganizmai geriau aprūpinami deguonimi. Jei su nuotekomis į vandenį patenka nuodingų medžiagų, jos gali sunaikinti gerąsias bakterijas ir vanduo tinkamai neišvalomas. Bakterijas tenka užauginti iš naujo.

Veikliojo dumblo reaktoriuose anaerobinėje, anonsinėje, anonsinėje/oksinėje ir oksidacinėje zonose be organinių ir mineralinių medžiagų šalinamos ir biogeninės medžiagos (azotas ir fosforas). Per dideli azoto ir fosforo kiekiai sukelia atvirtųjų vandens telkinių eutrofikaciją, t.y. suaktyvėjusį dumblių ir kitos augmenijos augimą, kuris sutrikdo organizmų pusiausvyrą ir vandens telkiniai užželia.

Per paskirstymo kamerą nuotekos patenka į veikliojo dumblo reaktorius
Iš orapūtinės vamzdžiu paduodamas oras į veikliojo dumblo reaktorius Orapūtinė
Veikliojo dumblo siurblinė Komunikacinis kanalas

Objekte įdiegta cheminio reagento įterpimo į valomas nuotekas sistema yra papildoma priemonė fosforo šalinimui užtikrinti, t.y. greta valykloje esančio biologinio fosforo šalinimo veikliuoju dumblu yra numatyta galimybė dalį fosforo pašalinti naudojant chemines medžiagas. Esant numatytam valykloje fosforo junginių šalinimo iš nuotekų metodui, pagrindinė dalis fosforo šalinama biologiniu būdu naudojant esamas veikliojo dumblo reaktoriaus anaerobines kameras. Jeigu biologinio fosforo šalinimo būdu yra neužtikrinama reikiama liekamojo bendrojo fosforo koncentracija valytose nuotekose, kaip papildoma priemonė turi būti naudojama cheminės medžiagos įterpimas.

Azoto pašalinimui iš valomų nuotekų taip pat yra įdiegta cheminio reagento įterpimo į valomas nuotekas sistema. Veikliojo dumblo reaktoriuje (mažėjant nuotekų temperatūrai) sulėtėja nuotekas valančių mikroorganizmų veikla. Iterpiama cheminė medžiaga tarnauja kaip papildomas išorinis anglies šaltinis (maistas), sudarantis palankias sąlygas denitrifikaciją vykdantiems biologiniams mikroorganizmams paspartinti savo veiklą valant nuotekas.

Prietaisas, matuojantis momentinę nitratų, amonio ir fosfatų koncentracijas, veikliojo dumblo reaktoriuje Prietaisas, matuojantis momentinę nitratų ir ištirpusio deguonies koncentracijas, veikliojo dumblo reaktoriuje
Cheminių reagentų laikymo ir dozavimo patalpa  

 Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610