AAS tyrimų patalpa

Atominės absorbcijos spektrometrinių tyrimų patalpa

Mėginių ruošimas metalų tyrimui. Tirpalų ruošimas atominės absorbcijos spektrometriniams matavimams atlikti vykdoma traukos spintoje.
Atominės absorbcijos spektrofotometras SHIMADZU 7000 įrenginys, skirtas metalų nustatymui nuotekose, paviršiniame, gruntiniame vandenyje ir dumble.
Dumblas ir stipriai užterštos nuotekos organinėmis medžiagomis mineralizuojamos mineralizatoriuje MILESTONE ETHOS. Po mineralizacijos atliekamas metalų tyrimas AAS metodu.


Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610