Muziejaus gidas

Kviečiame susipažinti su muziejaus ekspozicija

XX a. pradžios nuotraukos - muziejinė retenybė: jose atsispindi ne tik vandentiekio ir kanalizacijos statybos eiga, bet ir dalis Šiaulių miesto istorijos.
Muziejaus sienose apšviestose skaidrėse - bendrovės objektų - vandentiekio bokšto, vandenviečių, nuotekų valymo įrenginių, kt., - nuotraukos bei vaizdai iš Šiaulių teritorinei vandentiekio ir kanalizacijos valdybai 1973-1991 m. laikotarpiu priklausiusių objektų Kuršėnuose, Radviliškyje, Tytuvėnuose. Tuomet Valdybai taip pat priklausė Šeduvos, Kelmės, Joniškio, Pakruojo ir Linkuvos vandentiekio - kanalizacijos ūkiai.
Darbo įrankiai, prietaisai ir įrenginiai.
Uolienų pavyzdžiai. Iš jų matome, kaip atrodo uolienos, randamos giliuosiuose žemės sluoksniuose, gręžiant giluminius gręžinius. Poringas dolomitas - uoliena paimta gręžiant gręžinį Lepšių vandenvietėje iš 156,4 m. gylio, jos amžius - 365 mln. metų. Tai nuosėdinė uoliena (magnio karbonatas), randama viršutinio devono Stipinų horizonte. Klintys - uoliena paimta Lepšių vandenvietėje gręžiant gręžinį Nr. 9. Tai kalcio karbonatas, slūgsantis 60-70 m gylyje, amžius - 250 mln. metų. Klintys randamos viršutinio permo horizonto sluoksnyje.
Artezinio gręžinio maketas - tai pirmojo Šiauliuose ir aštunto visoje Lietuvoje 68 m gylio artezinio gręžinio, išgręžto 1948 m. kovo 19 d. Lepšių vandenvietėje, vertikalusis pjūvis. Šis gręžinys vandenį tiekė iki 1964 m. gegužės 30 d., po to - likviduotas, jį užtamponuojant.
Siurbliai.
Giluminis siurblys - vertikalusis (panardinamas) siurblys, naudotas požeminiam vandeniui iš giluminio gręžinio pumpuoti į žemės paviršių.
Antrojo kėlimo siurblys - naudotas vandenvietės antrojo kėlimo siurblinėje vandeniui į miestą paduoti.
Diafragminis siurblys - nedidelio našumo siurblys, naudotas vandeniui iš tranšėjų, tinklų priežiūros šulinėlių išpumpuoti, likviduojant vandentiekio ir nuotakyno avarijas.
Kirstukas - vienas primityviausių įrankių, naudotų vandentvarkos ūkyje.

Vamzdžių pavyzdžiai. Tai vandens ir nuotekų vamzdžių, naudotų anksčiau ir šiuolaikinių, pavyzdžiai.

Medinis vamzdis. Manoma, kad XIX a. pradžioje Šiaulių mieste buvusi medinių vamzdžių kanalizacija (tai Štralsundo miesto (Vokietija) delegacijos dovana „Šiaulių vandenims", įteikta 2001 m.).

Švino vamzdžiai mieste buvo naudojami tik pačioje vandentiekio tinklų tiesimo pradžioje, įvadams į gyvenamuosius namus tiesti. Šie vamzdžiai yra kenksmingi žmogaus sveikatai.

Juodojo plieno, pilkojo ketaus vamzdžiai, naudoti Tarybiniais laikais, surūdiję ir prakiurę, užsinešę nuosėdomis ir užakę, neturintys nei išorinės, nei vidinės antikorozinės dangos. Iš šių vamzdžių medžiagų nutiesti vamzdynai neilgaamžiai ir nepatikimi. Pilkojo ketaus vamzdžiais nutiesta didžioji dalis vandentiekio tinklų Šiauliuose.

Keramikiniai nuotekų vamzdžiai - didžioji dalis nuotekų tinklų Šiauliuose paklota tokiais vamzdžiais. Jie yra trapūs, nepatvarūs jų sujungimai. Šiuo metu nebenaudojami, juos pakeitė plastikiniai. Renovuotas keramikinis vamzdis, įvilkus į jį poliesterio sintetinę „rankovę". 2001 m. šiuo metodu buvo renovuota 998 m nuotakyno atkarpa Tilžės g.

Asbocementiniai vamzdžiai buvo naudojami vandentiekio linijoms tiesti. Šiauliuose buvo vienintelė 100 mm diametro linija, klota apie 1936-1938 m. Vilniaus g. (nuo S. Neries g. iki Dvaro g.). Šiuo metu asbocementiniai vamzdžiai nebenaudojami dėl galimo kenksmingo poveikio sveikatai.

Šiuolaikiniai vamzdžiai.

Plastikiniai ir kaliojo ketaus. Jie yra ilgaamžiai. Kaliojo ketaus vamzdžių išorinis paviršius padengtas antikorozine danga, vidinis - specialia danga, kurios dėka vidinis paviršius nepasidengia apnašomis ir neblogina vandens kokybės.

Vandens pavyzdžiai - tai vanduo iš bendrovės eksploatuojamų vandenviečių. Vienose kolbose - “žalias”, nevalytas iš 162-215 m gylio artezinių gręžinių išgautas požeminis vanduo. Kitose - vandens kokybės gerinimo įrenginiuose paruoštas, išvalytas vanduo. Tokie įrenginiai veikia Birutės ir Lepšių vandenvietėse.

 

Mova, keturšakis - naudojami vamzdžiams sujungti. Keturšakis montuojamas vamzdyno posūkiuose, sandūrose, atšakose, kartais ir tiesiose trasose. Gaminami iš plieno, ketaus, vario lydinių, plastiko.

Sklendės - jos naudojamos vandens srautui vamzdyne reguliuoti, t.y. uždaryti, atidaryti. Įvykus gedimui, uždarius sklendę, vanduo nebepatenka į remontuojamą vamzdyno atkarpą. Šiaulių miesto vandens tinkluose įrengta įvairaus diametro sklendžių.
Rutuliniai čiaupai - naudojami namų vidaus vamzdynuose vandeniui uždaryti.
Gaisrinis hidrantas - įtaisas vandeniui iš vandentiekio priešgaisriniams tikslams imti. Vanduo imamas prie hidranto prijungus lanksčias žarnas.
Prietaisai nuotekų vamzdžiams valyti: šepetys, naudotas 1948-1974 m. laikotarpiu, kaušas dumblui iš vamzdžių ištraukti (1948-1960 m.) bei sujungiamos lazdos, kuriomis užsikimšusios nuotekų linijos buvo atkemšamos rankiniu būdu. Lazdos naudotos nuo 1940 m., o apie 1974 m. jas pakeitė hidrodinaminės mašinos.
Filtrosinė plokštė ir vamzdis bei membraninis aeratorius - nuotekų biologinio valymo, kurio metu nuotekos valomos dumblo ir oro pagalba, aeracinės sistemos dalis. Šių įrenginių dėka reikiamai paskirstomas oro kiekis.
Nuotekų valyklos maketas supažindina su nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo įrenginių teritorijos išplanavimu, technologine įranga ir jos išdėstymu.

Stenduose pateikta informacija apie dabartinę bendrovės ūkinę veiklą, Šiaulių aplinkosaugos projekto ir kitų projektų įgyvendinimą.

Bendrovės kolektyvo tradicijas liudija suvenyrai, diplomai, raštai, įteikti įvairių renginių, sukakčių minėjimų, švenčių progomis.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų schemos supažindina su Šiaulių miesto vandens ir nuotekų tinklų ir įrenginių išsidėstymu.

Metraštis - jame užfiksuotos svarbiausios bendrovės istorijos datos ir įvykiai.

Svečių knyga. Įrašai joje - padėkos įvairiomis pasaulio kalbomis - anglų, vokiečių, rusų, norvegų, švedų, suomių ir kt. - liudija apie gerus čia pabuvojusiųjų įspūdžius. Kviečiame ir Jus čia įsiamžinti!Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys", Vytauto g. 103, LT-77160 Šiauliai. Tel. (8 41) 525 550; faks. (8 41) 592 266; el. paštas office@siauliuvandenys.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 144133366. PVM mokėtojo kodas LT441333610